Olycka vid Abbotsley flygfält i Storbritannien

L-91/16
Händelsedatum: 2016-08-29

Ett svenskregistrerat flygplan, BE55 Baron - SE-EXW, fick problem med roderpedalen under flygning. I samband med landning kolliderade flygplanet med ett stängsel. Inga personskador.

Olyckan undersöks av den brittiska säkerhetsmyndigheten - Air Accidents Investigation Branch (AAIB).


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2017-01-17 Slutrapport
Slutrapport från AAIB UK - AAIB Bulletin SE-EXW

Skriv ut