Olycka som involverat ett flygplan av typen SAAB SF340A på Gdansk flygplats, Polen

L-17/21
Händelsedatum: 2021-03-23

Utreds av Polen.

Den polska utredningsmyndigheten, SCAAI, utreder en olycka på Gdansk flygplats, EPGD. I samband med att piloten till ett mindre sportflygplan lämnade förarkabinen efter att motorn startats kom flygplanet i rörelse och körde in i ett parkerat flygplan av typen SAAB SF340A. Ingen person kom till skada vid händelsen men båda flygplanen fick betydande skador. Statens haverikommission har utsett en ackrediterad representant att bistå den polska utredningsmyndigheten i utredningen.


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Ola Olsson


Skriv ut