Olycka med två flygplan på Köpenhamns flygplats

L-1/17
Händelsedatum: 2016-12-26

I samband med parkering av ett luftfartyg av typen BAE AVRO146RJ (SE-DST) på Köpenhamns flygplats bogserades ett luftfartyg av typen Airbus A340 (OY-KBC) bakom det parkerande. Det bogserade flygplanets högra vingspets kom i samband med passagen att kollidera med det bakre partiet av det parkerande luftfartyget. Inga personskador uppstod men de båda luftfartygen fick tas ur trafik för reparation.

Den danska säkerhetsutredningsmyndigheten, Havarikommissionen, utreder händelsen.

SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2017-04-07 Slutrapport
Dansk slutrapport SE-DST (Endast Engelsk text)

Skriv ut