Olycka på Ängsö i Västerås kommun med flygplanet SE-LVR av typen Diamond DA42

L-6/16
Händelsedatum: 2016-01-22

Under en skolflygning havererade flygplanet, med tre personer ombord, på Ängsö i Västerås kommun med omfattande skador på flygplanet och allvarliga personskador som följd.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Stefan Christensen

Nytt i utredningen


2017-12-07 SHK:s bedömning av EASA:s rekommendationssvar (endast engelsk text)
2017-12-07 Rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2017-12-07 Sammanfattning och rekommendation
2017-03-21 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:04

Skriv ut