Olycka med segelflygplanet SE-UUB av typen Janus vid Västerås/Johannisbergs flygplats

L-95/18
Händelsedatum: 2018-08-04

Efter start drev flygplanet kraftigt åt ena sidan. Under landningen tog ena vingen i ett staket. Strukturella skador uppstod på flygplanet.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2019-12-18 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2019-12-18 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2018-11-27 Slutrapport
Slutrapport RL 2018:09

Skriv ut