Olycka med segelflygplanet SE-TRI av typen Rolladen-Schneider LS1-F, vid Enköping/Långtora flygplats, Uppsala län

L-29/20
Händelsedatum: 2020-04-18

I samband med en segelflygstart med ett bogserflygplan uppfattade piloten i segelflygplanet att bogserflygplanet började sjunka och kopplade därför ur segelflygplanet och svängde tillbaka för landning. I svängen sjönk segelflygplanet igenom och slog i marken med ena vingen varvid flygplanets bakkropp gick sönder strax bakom vingfästet. Inga personskador uppstod.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Håkan Josefsson

Nytt i utredningen


2020-10-27 Sammanfattning
2020-10-26 Slutrapport
Slutrapport RL 2020:10

Skriv ut