Olycka med segelflygplanet SE-SYK utanför Gnesta

L-69/16
Händelsedatum: 2016-07-04

Vid landning på Vängsö flygfält utanför Gnesta, nådde segelflygplanet inte ända fram utan landade före banan och blev stående på en väg. Flygplanet fick betydande strukturella skador, men inga personskador uppkom.


Ordförande
Hans Ytterberg
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2016-11-23 Slutrapport
Slutrapport RL 2016:09

Skriv ut