Olycka med segelflygplan vid Örebro flygplats, Örebro län

L-66/20
Händelsedatum: 2020-08-22

Ett segelflygplan av modellen ARCUS M med registreringsbeteckningen SE-UYA havererade norr om Örebro flygplats under inflygning till segelflygstråket. En av de två ombordvarande skadades allvarligt


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2021-04-13 Slutrapport
Slutrapport RL 2021:04

Skriv ut