Olycka med luftfartyget SE-MEZ av typen Sportstar RTC på Landskrona/Enoch Thulins flygplats den 7 augusti 2018

L-97/18
Händelsedatum: 2018-08-07

I samband med landning vek sig flygplanet åt vänster och kolliderade med marken. En person fick allvarliga skador och flygplanet fick omfattande strukturella skador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2019-06-24 Sammanfattning
2019-05-29 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:09

Skriv ut