Olycka med luftfartyget D-EHAC av typen Bölkow BO 208 C Junior vid Othem, Gotland

L-98/18
Händelsedatum: 2018-08-11

I samband med landning vid Othem, Gotland, lossnade framhjulet efter ca 200 meters rullande på fältet. Efter ytterligare ca 20 meter slog flygplanet runt i låg hastighet. Piloten klättrade ur flygplanet oskadd.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2019-05-24 Sammanfattning
2019-05-06 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:07

Skriv ut