Olycka med luftballongen SE-ZOU vid Nynäs Säteri i Örebro län

L-46/16
Händelsedatum: 2016-05-10

Piloten ramlade ur korgen när den slog i backen i samband med landning. Ballongen med dess två passagerare drev därefter vidare och fastnade i en kraftledning. Alla tre personer ombord skadades. Skador uppstod även på ballongen.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2018-02-07 SHK:s bedömning av EASA:s rekommendationssvar
2018-02-07 Rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2017-05-09 Sammanfattning och rekommendationer
2017-05-09 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:06

Skriv ut