Olycka med helikoptern SE-JVJ, av modellen Hughes-369D, vid Follebu, Norge

L-105/19
Händelsedatum: 2019-08-01

Utreds av: Norge

I samband med en nödlandning på grund av vibrationer i helikoptern, fick helikoptern skador på bl.a. rotorbladen och stjärtbommen. Ingen person skadades.


Svensk ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Ackrediterad representant
Stefan Carneros

Nytt i utredningen


2021-06-23 Slutrapport
Slutrapport - Norges haverikommission AAIB rapport 2021/07 (norsk text)

Skriv ut