Olycka med helikoptern SE-JOA, av modellen Bell 206 L1, vid Vuoggatjålme, Norrbottens län

L-110/19
Händelsedatum: 2019-08-10

Strax efter start fick helikoptern motorstörningar och piloten nödlandade. I samband med landningen slog rotorn av stjärtbommen. Inga personskador uppkom.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2020-07-08 Sammanfattning
2020-06-16 Slutrapport
Slutrapport RL 2020:06

Skriv ut