Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län

L-27/20
Händelsedatum: 2020-04-06

Kort efter start, strax efter lättning från banan, upplevde besättningen ett effektbortfall från motorn. De försökte vända tillbaka mot banan och landa i motsatt banriktning. De lyckades dock inte bibehålla höjden utan flygplanet slog ned på stråket efter banslutet. Vid nedslaget bröts vänster vinge av och motor samt noshjul separerades från flygkroppen. Det blev även omfattande skador på stjärtpartiet.

De två ombordvarande, en flygelev och en instruktör, klarade sig utan allvarliga skador.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2022-01-17 SHKs bedömning av ej inkommet rekommendationssvar från den Ungerska tillsynsmyndigheten (endast engelsk text)
2022-01-17 SHKs bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2022-01-17 SHKs bedömning av EASAs rekommendationssvar (endast engelsk text)
2022-01-17 Rekommendationssvar R3 från Transportstyrelsen
2022-01-17 Rekommendationssvar R2 från EASA (endast engelskt text)
2022-01-17 Rekommendationssvar R1 från EASA (endast engelsk text)
2021-04-12 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2021-03-30 Slutrapport
Slutrapport RL 2021:03

Skriv ut