Olycka med flygplanet SE-MIO på Troslanda/Trosa flygplats

L-73/17
Händelsedatum: 2017-07-02

I samband med landning av ett flygplan av typen Diamond DA40 kom flygplanet att gira av banan. Flygplanet hamnade till slut i ett dike och fick strukturella skador.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2018-12-19 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2018-12-19 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2018-12-19 Sammanfattning och rekommendationer
2018-02-27 Slutrapport
Slutrapport RL 2018:04

Skriv ut