Olycka med flygplanet SE-MDN i Skövde

L-97/20
Händelsedatum: 2020-12-19

En Cessna 172N användes under en skolflygning i Skövde. Tre personer var ombord. I samband med landning instruerades eleven att dra på för en ny start. Under startförloppet kom inte flygplanet upp i luften, instruktören tog över kontrollerna och avbröt starten. Flygplanets fart var vid det laget hög och kvarvarande banlängd räckte inte till för att stanna på banan. Vid banans slut fortsatte flygplanet ut på utrullningsområdet och vidare ut i banans förlängning där landstället sjönk ner i den mjuka marken och flygplanet slog runt på rygg. Ingen person skadades allvarligt.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Mats Trense

Nytt i utredningen


2023-02-07 Rekommendationssvar från EASA komplettering (endast engelsk text)
2022-12-19 Rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2022-06-03 SHKs bedömning av EASAs rekommendationssvar
2022-01-17 Sammanfattning och rekommendationer
2021-12-15 Slutrapport
Slutrapport RL 2021:10

Skriv ut