Olycka med flygplanet SE-MBF på Enoch Thulins flygplats i Landskrona

L-74/17
Händelsedatum: 2017-07-02

I samband med landning av ett flygplan av typen Diamond DA20 kom flygplanet att gira av banan. Piloten skadades allvarligt och flygplanet fick strukturella skador.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2018-07-12 Sammanfattning
2018-02-21 Slutrapport
Slutrapport RL 2018:02

Skriv ut