Uppdatering av information samt kontaktuppgifter

Publicerat 08/7, 2021.

Statens haverikommission har beslutat att utreda den allvarliga flygolyckan som inträffade vid 19-tiden. Personal från haverikommissionen är på väg till Örebro för att påbörja utredningen.

13 juli 2021

Olycksplatsundersökningen i Örebro avslutades den 11 juli. Flygplansvraket har transporterats till SHK:s lokaler i Strängnäs för fortsatta undersökningar. Utredningsarbetet beräknas pågå under en längre period. Under det inledande skedet av arbetet ligger fokus på att samla in så mycket fakta som möjligt som har betydelse för händelsen. När faktainsamlingen är klar går utredningen in i nästa fas där insamlad fakta analyseras. Analysarbetet syftar till att klarlägga händelseförloppet, identifiera de faktorer som påverkat förloppet och dess konsekvenser, identifiera eventuella säkerhetsbrister som inverkat och om möjligt fastställa orsakerna till händelsen.

Kontaktperson för media angående SHK:s utredning: avdelningschefen Peter Swaffer, peter.swaffer(at)havkom.se, tel. 08-508 862 11.


← Tillbaka