Olycka med flygplanet SE-KKD vid Örebro flygplats, Örebro län

L-47/21
Händelsedatum: 2021-07-08

Flygplanet av modell De Havilland Canada DHC-2 Mk. III med en pilot och åtta fallskärmshoppare ombord störtade strax efter start på Örebro flygplats. Alla nio ombord omkom.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Mats Trense

Nytt i utredningen


2023-12-11 SHKs bedömning av EASAs rekommendationssvar R1+R2 (bara på engelska)
2023-12-11 Rekommendationssvar R2 från EASA (bara på engelska)
2023-12-11 Rekommendationssvar R1 från EASA (bara på engelska)
2023-12-11 SHKs bedömning av Svenska Fallskärmsförbundets rekommendationssvar
2023-12-11 Rekommendationssvar från Svenska Fallskärmsförbundet
2023-12-11 SHKs bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2023-12-11 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer
2023-01-30 Pressmeddelande
2023-01-30 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:03
2022-07-08 Information om utredningens fortskridande
2022-01-27 SLR 2022:01 Statusrapport
2022-01-24 Pressträff i Örebro 27 januari
2021-07-08 Uppdatering av information samt kontaktuppgifter

Skriv ut