Olycka med ett flygplan av typen Piper PA28-140 vid Vallentuna flygfält

L-76/17
Händelsedatum: 2017-07-07

Ett flygplan av modellen Piper PA28-140 åkte av banan i samband med landning på Vallentuna flygfält. Flygplanet korsade en väg och hamnade i ett dike. Flygplanet fick betydande strukturella skador,men inga personskador uppstod.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2019-01-21 Sammanfattning (endast på engelska)
2018-03-19 Slutrapport
Slutrapport RL 2018:06

Skriv ut