Olycka med flygplanet SE-BMD av typen Piper L4J i närheten i Ausås, Skåne

L-119/18
Händelsedatum: 2018-10-14

Olyckan inträffade i samband med landning på ett privat flygfält. Vänster vinge samt stjärtpartiet lyftes av vinden och luftfartyget slog runt framåt och hamnade upp och ner. Piloten, som var ensam i flygplanet, klarade sig utan allvarliga skador. Flygplanet fick däremot strukturella skador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2019-04-17 Sammanfattning
2019-04-08 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:05

Skriv ut