Olycka med ett svensktillverkat ultralätt flygplan i Landegem, Belgien.

L-134/17
Händelsedatum: 2017-11-19

Utreds av Belgien.

Den belgiska utredningsmyndigheten utreder en olycka vid Landegem i Belgien med ett ultralätt luftfartyg av typen Arsi VM-1C Esqual, som byggts i Sverige. Under flygningen upplevde piloten vibrationer och motorn stannade. Efter det inträffade kunde konstateras att propellern hade tappat ett av sina blad. En nödlandning utfördes på ett vetefält. Både piloten och passageraren klarade sig utan skador. SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå den belgiska utredningsmyndigheten i utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2021-04-13 Slutrapport
Slutrapport - Belgiska utredningsmyndigheten AAIU 2017-11-19-01 (endast engelsk text)

Skriv ut