Olycka med ett svenskregistrerat sjöflygplan i närheten av Skop, Polen

L-91/17
Händelsedatum: 2017-08-04

Utreds av Polen

Tio minuter efter start fick det svenskregistrerade sjöflygplanet SE-XTD motorproblem och nödlandade på ett gräsfält i närheten av Skop i Polen. Flygplanets flottörer och landställ skadades.

SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.Svensk ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Ackrediterad representant
Johan Nikolaou


Skriv ut