Olycka med ett segelflygplan av typen SCHLEICHER ASK21 vid utelandning nära Västra Stenby, Östergötlands län

L-85/22
Händelsedatum: 2022-08-14

I samband med en planerad utelandning uppkom strukturella skador på segelflygplanet med registreringsbeteckning SE-UER.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2022-10-13 Slutrapport
Slutrapport RL 2022:05

Skriv ut