Olycka med ett motorsegelflygplan SE-UJJ väster om Borås

L-78/17
Händelsedatum: 2017-07-11

Avslagen bakkropp på motorsegelflygplan SE-UJJ i samband med utelandning efter en misslyckad motorstart.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2017-12-13 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:11

Skriv ut