​Olycka med ett luftfartyg av typen Cessna 208 Caravan i Brasilien

L-2/18
Händelsedatum: 2017-10-17

Händelsen utreds av Brasilien.

Under en flygning över Rio Negro i Brasilien kom flygplanet i kontakt med vattenytan och slog runt. Fem personer befann sig ombord. En av dessa, som var svensk medborgare, omkom i olyckan. De övriga personerna drabbades av lindriga skador.

SHK har utsett en expert till utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2019-10-03 Slutrapport
Slutrapport - Brasiliens haverikommission A - 131/CENIPA/2017 (endast engelsk text)

Skriv ut