Olycka med ett flygplan av typen Piper PA-28-181 på ön Järkö, Blekinge län

L-22/18
Händelsedatum: 2018-03-10

Olycka i samband med nödlandning på en liten ö efter att flygplanets motor stannat. Flygplanet fick omfattande strukturella skador, men ingen person skadades.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2020-01-27 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2020-01-27 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2020-01-27 SHK:s bedömning av Frivilliga Flygkårens rekommendationssvar
2020-01-27 Rekommendationssvar från Frivilliga Flygkåren
2020-01-27 Sammanfattning och rekommendationer
2019-01-18 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:02

Skriv ut