Olycka med ett flygplan av typen SAAB 340B på Fua'amotu flygplats, Tonga

L-97/23
Händelsedatum: 2023-12-08

Under inflygning uppstod problem med hydraulsystemet. Besättningen vidtog åtgärder och landningen kunde utföras utan vidare anmärkning. Efter att flygplanet lämnat landningsbanan och i samband med taxning på plattan förlorades bromsförmågan och flygplanet kolliderade i låg hastighet med ett betongfundament. Ingen person kom till skada men det uppstod omfattande skador på flygplanet.


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Peter Swaffer


Skriv ut