Olycka med ett flygplan av typen SAAB 340A på Mundo Maya flygplats, Flores, Guatemala (DGAC-utredning)

L 21/23
Händelsedatum: 2023-04-16

Flygplanet åkte av banan under landningen. Flygplanet fick betydande skador. Ingen person skadades.


Svensk ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Ackrediterad representant
Gideon Singer


Skriv ut