Olycka med ett flygplan av typen Cessna F172E på Hagfors flygplats

L-37/18
Händelsedatum: 2018-04-22

Händelsen inträffade i samband med flygutbildning. Eleven var ensam ombord och skulle göra en s.k. bedömningslandning. Sättningen kom dock att ske före banan, noshjulet gick av och flygplanet slog runt och blev liggande upp och ned. Ingen person skadades, men flygplanet fick omfattande strukturella skador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2019-01-22 Sammanfattning
2019-01-08 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:01

Skriv ut