Olycka med ett flygplan av typen Cessna 172S vid landning på Falkenberg/Morups flygplats, Hallands län

L-63/22
Händelsedatum: 2022-07-02

I samband med en landning på Falkenberg/Morups flygplats åkte ett flygplan av banan och in i en träddunge och mot en stenmur. Flygplanet fick strukturella skador. Piloten och de två passagerarna klarade sig oskadda.Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2023-06-21 Sammanfattning
2023-06-21 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:09

Skriv ut