Olycka med ett flygplan av modellen Piper PA-18-150/180 i närheten av Vikingstads kyrka, Östergötlands län

L-66/18
Händelsedatum: 2018-06-11

Händelsen inträffade under landning på en privat flygplats. Efter sättning upplevde piloten att farten var för hög och han utförde således ett omdrag. Efter att stigningen påbörjats började dock flygplanet gira åt höger samtidigt som det tappade höjd. Därefter havererade flygplanet ca 100 meter från flygplatsen. Flygplanet fick strukturella skador, men inga personskador uppstod.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2019-07-10 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2019-07-10 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2019-07-10 Sammanfattning och rekommendationer
2019-02-19 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:04

Skriv ut