Olycka med en helikopter R44 Clipper ll i Jämtland.

L-91/18
Händelsedatum: 2018-07-24

Utreds av: Norge

Vid flygning under reninsamling fick helikoptern hög sjunkhastighet och landade hårt i den steniga terrängen och fick allvarliga strukturella skador. Inga personskador uppstod. SHK har delegerat utredningen till den norska haverikommissionen (SHT). Stefan Carneros från SHK har utsetts till svensk ackrediterad representant.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Stefan Carneros

Nytt i utredningen


2021-12-16 Slutrapport
Slutrapport - Norges haverikommission Rapport Luftfart 2021 12 (endast norsk text)

Skriv ut