Olycka med en helikopter av typen AS 350 på Åre-Östersunds flygplats.

L-59/16
Händelsedatum: 2016-06-13

En helikopter av typen AS 350 och opererad av en privatperson havererade i samband med landning på Åre-Östersunds flygplats. Olyckan inträffade då piloten förlorade kontrollen i samband med sättning. Olyckan resulterade i betydande skador både på helikoptern och annan egendom, men piloten, som var ensam i helikoptern, klarade sig utan allvarligare skador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Christer Jeleborg

Nytt i utredningen


2017-12-05 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2017-12-05 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2017-12-05 Sammanfattning och rekommendationer
2017-06-13 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:07

Skriv ut