Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200

L-1/16
Händelsedatum: 2016-01-08

Ett nödanrop (Mayday) togs emot strax efter midnatt den 8 januari 2016 från ett flygplan som utförde en postflygning från Oslo till Tromsö med två personer ombord. Flygplanet försvann från radar ungefär samtidigt. En haveriplats lokaliserades väster om sjön Akkajaure, cirka 20 mil nordväst om Gällivare.

Statens haverikommission (SHK) har utrett olyckan. Flygplanet var utrustat med två s.k. svarta lådor. Den ena är en Cockpit Voice Recorder (CVR) och spelar in ljud i cockpit. Den andra är en Flight Data Recorder (FDR) och registrerar tekniska uppgifter om flygningen. Både CVR och FDR hittades och den lagrade informationen kunde läsas ut.

Haverikommissionen har bärgat delar av flygplansvraket.

I utredningsarbetet har haverikommissionen samarbetat bl.a. med motsvarande myndigheter i Norge, Kanada, USA, Frankrike och Spanien.

Haverikommissionen publicerade den 9 mars 2016 en statusrapport med information om vad som dittills framkommit i utredningen. Slutrapporten publicerades den 12 december 2016.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2021-03-08 Tillägg på rekommendationssvar R3 från EASA (endast engelsk text)
2020-05-04 Tillägg till rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2020-02-18 SHK:s bedömning av R3, R5, R7 av EASA:s, TSB Canadas och FAA:s rekommendationssvar (endast engelsk text)
2020-02-18 SHK:s bedömning R1, R2, R4, R6 av ICAO:s, EASA:s, TSB Canadas och FAA:s rekommendationssvar (endast engelsk text)
2020-02-18 Rekommendationssvar R7 från FAA (endast engelsk text)
2020-02-18 Rekommendationssvar R6 från FAA (endast engelsk text)
2020-02-18 Rekommendationssvar R3 från EASA (endast engelsk text)
2020-02-18 Rekommendationssvar R2 från EASA (endast engelsk text)
2020-02-18 Rekommendationssvar från ICAO (endast engelsk text)
2017-04-11 Preliminärt rekommendationssvar från EASA (Engelsk text)
2017-04-11 Preliminärt rekommendationssvar från Transport Canada (Engelsk text)
2017-04-07 SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
2017-04-07 Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
2017-04-07 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2017-04-07 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2017-04-07 Sammanfattning och rekommendationer
2016-12-12 Slutrapport
Slutrapport RL 2016:11
2016-03-09 Statusrapport SRL 2016:01

Skriv ut