Olycka med ett flygplan av typen Boeing 737 utanför Teheran, Iran

L-5/20
Händelsedatum: 2020-01-08

Ett flygplan med 167 passagerare och nio besättningsmän störtade kort efter start från Teherans internationella flygplats. Ingen rapporteras ha överlevt. Bland passagerarna fanns svenska medborgare. Statens haverikommission har därför utsett en expert i ärendet i enlighet med artikel 5.27 i Annex 13 till 1944 års Chicagokonvention om den civila luftfarten. Till svensk expert i ärendet har utsetts avdelningschefen Peter Swaffer. Experten har rätt att besöka olycksplatsen, få tillgång till information som har godkänts för offentliggörande av den stat som leder utredningen, få information om hur utredningen fortskrider och få en kopia av slutrapporten.

Utredningen genomförs av den iranska utredningsmyndigheten. Anhöriga som har frågor om utredningen är välkomna att kontakta den svenske experten via myndighetens växel 08-508 862 00.

Det är Chicagokonventionens Annex 13 som reglerar hur en olycksutredning efter en flygolycka ska genomföras. Ett informationsblad om detta finns nedan.

Den 10 januari 2020 publicerade den iranska utredningsmyndigheten en preliminär faktarapport som finns nedan.

Den 11 juli 2020 publicerade den iranska utredningsmyndigheten ännu en preliminär faktarapport. Den finns på deras webbsida www.cao.ir. Den finns även nedan.

Den 23 augusti 2020 publicerade den iranska utredningsmyndigheten en rapport angående nedladdningen av data från flygplanets registratorer (Cockpit Voice Recorder och Flight Data Recorder).

Eftersom utredningen inte var färdig efter tolv månader publicerade den iranska utredningsmyndigheten en statusrapport på årsdagen av olyckan, den 8 januari 2021.

Den 17 mars 2021 publicerade den iranska utredningsmyndigheten sin slutrapport. Rapporten finns på deras webbsida www.cao.ir. Den finns även nedan.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2021-03-18 Bilaga till rapport - Iranska utredningsmyndigheten (endast på Farsi och Engelska)
2021-03-17 Slutrapport
Slutrapport - Iranska utredningsmyndigheten 2021-3-17 (endast på Farsi och Engelska)
2021-01-08 Statusrapport - Civil Aviation Organisation CAO, 8 januari 2021 (text på engelska)
2021-01-08 Statusrapport - Civil Aviation Organisation CAO, 8 januari 2021 (text på farsi)
2020-08-24 Rapport från den iranska utredningsmyndigheten angående nedladdningen av data från registratorerna. Frågor om rapportens innehåll besvaras av avdelningschef Peter Swaffer. (Endast engelsk text)
2020-07-13 Faktarapport 2020 - Irans säkerhetsutredningsmyndighet (endast text på engelska)
2020-02-10 Preliminär rapport 2 - Irans säkerhetsutredningsmyndighet - A981018URPSR (endast text på farsi)
2020-02-10 Preliminär rapport 2 - Irans säkerhetsutredningsmyndighet - A981018URPSR (endast text på engelska)
2020-02-07 Utredning enligt Chicagokonventionens Annex 13
2020-01-10 Preliminär rapport - Irans säkerhetsutredningsmyndighet (endast engelsk text)

Skriv ut