Olycka i Etiopien med ett flygplan av typen Boeing 737 Max 8 från Ethiopian Airlines den 10 mars 2019

L-34/19
Händelsedatum: 2019-03-10

Utreds av: Etiopien

En olycka inträffade den 10 mars 2019 med ett flygplan från Ethiopian Airlines strax efter start från Bole International Airport i Addis Abeba. Fyra svenska medborgare fanns ombord. SHK har utsett en expert för att få information om hur utredningen fortskrider.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2022-12-27 Slutrapport
Slutrapport - Etiopiens AAIB, IIC No AI 01 (endast engelsk text)
2020-03-11 Statusrapport som enligt paragraf 6.6 i Annex 13 till FN-organet ICAO:s Chicagokonvention om civil luftfart ska publiceras om en slutrapport inte är publicerad inom 12 månader från olyckstillfället (engelsk text)
2019-04-05 Preliminär rapport från Aircraft Accident Investigation Bureau 2019-03-31 (endast engelsk text)
2019-04-05 Pressmeddelande från Franska säkerhetsutredningsmyndigheten BEA angående avläsning av färd- och ljudregistratorerna FDR/CVR (endast engelsk text)

Skriv ut