Tillbud med svenskregistrerat flygplan vid Tallins flygplats, Estland

L-52/17
Händelsedatum: 2017-07-15

Utreds av Estland

Den 15 juli 2017 startade det svenskregistrerade flygplanet SE-GEE, en DE HAVILLAND DHC-6-300 (Twin Otter), från Rapala flygfält i Estland. Flygplanets destination var Norrtälje flygfält. Ungefär 15 minuter efter start hördes en smäll och motorinstrumenten på höger sida visade att allvarliga problem med motoreffekten hade uppstått. Besättningen utförde nödprocedurer och stängde av höger motor samt angav nödläge till flygtrafikledningen. Flygtrafikledningen anvisade Tallinn som nödlandningsflygplats. Landningen genomfördes och ingen blev skadad. Tillbudet utreds av Estlands haverikommission. SHK har utsett en ackrediterad representant till den estländska utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson


Skriv ut