Kollisionstillbud på Amsterdams internationella flygplats

L-30/19
Händelsedatum: 2019-02-03

Utreds av: Nederländerna

Den 3 februari 2019 inträffade ett tillbud till en kollision mellan två flygplan av typen Airbus A320 på en taxibana på Amsterdam/Schiphol flygplats. Det ena flygplanets vingspets kom för nära cockpit på det andra flygplanet. Den nederländska haveriutredningsmyndigheten har beslutat att utreda händelsen. SHK har utsett en ackrediterad representant i den nederländska utredningen.


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2021-09-22 Slutrapport
Slutrapport - Nederländska haverikommissionen, Near miss between two aircraft during taxi (endast engelsk text)

Skriv ut