Allvarligt tillbud vid Malmö flygplats med ett flygplan av typen AVRO 146-RJ100 (SE-DSP)

L-101/16
Händelsedatum: 2016-09-29

Efter start från Malmö flygplats aktiverades flygplanets stallvarningssystem (stick shaker och stick pusher). Efter att besättningen gått igenom nödchecklistan samt avaktiverat stick shaker och stick pusher funktionerna återvände flygplanet till Malmö för en normal landning.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2021-01-26 SHK:s bedömning av EASA:s rekommendationssvar (endast engelsk text)
2021-01-26 SHK:s bedömning av FAA:s rekommendationssvar (endast engelsk text)
2021-01-26 Rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2021-01-26 Rekommendationssvar från FAA (endast engelsk text)
2017-09-11 Sammanfattning och rekommendationer
2017-09-11 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:08

Skriv ut