Allvarligt tillbud söder om Borås med ett segelflygplan av modellen Lak-17 AT

L-52/19
Händelsedatum: 2019-05-04

Piloten kunde p.g.a. av motvind och sjunkande luft inte ta sig tillbaka till det tänkta flygfältet och bestämde sig för att göra en utelandning på ett alternativt fält. På grund av fortsatta problem med sjunkande luft bestämde han sig på 350-400 meters för att starta motorn, men lyckades inte få den att starta. Han insåg då att den planerade utelandningsplatsen inte skulle kunna nås och han blev istället tvungen att landa på riksväg 41. I samband med landningen kolliderade flygplanets undersida lätt mot taket på en personbil och vänster vingspets slog i ett annat fordon. Piloten styrde därefter ner i diket vid sidan av vägen där flygplanet stannade upp mot en vägskylt. Händelsen ledde endast till begränsade skador på flygplanet och de inblandade fordonen. Enligt uppgift uppkom inga fysiska personskador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2019-10-29 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:13

Skriv ut