Allvarligt tillbud – separationsunderskridande mellan luftfartygen G-RJXF, av typen Embraer 145, och SE-VKA, av typen Zephyr 2000C, söder om Norrköping

L-123/18
Händelsedatum: 2018-10-17

I samband med inflygning till Norrköpings flygplats kom luftfartyget G-RJXF att sjunka genom den klarerade höjden och ned i okontrollerad luft. I den okontrollerade luften befann sig luftfartyget SE-VKA. G-RJXF:s trafikkollisionsvarningssystem (TCAS) varnade och beordrade stigning. G-RJXF fortsatte sedan och landade på Norrköpings flygplats. Separationen var som lägst ca 200 fot i höjd och 0,85 M i sida.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2021-01-22 SHK:s bedömning av EASA:s rekommendationssvar (endast engelsk text)
2021-01-22 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2021-01-22 Rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2021-01-22 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2020-07-08 Sammanfattning och rekommendationer
2019-10-08 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:12

Skriv ut