Allvarligt tillbud på Anholt flygfält i Danmark

L-82/18
Händelsedatum: 2018-07-08

Utreds av: Danmark

En närsituation inträffade mellan två svenskregistrerade flygplan på Anholt flygfält i Danmark.

Händelsen utreds av Havarikommissionen i Danmark. SHK har utsett en ackrediterad representant i den danska utredningen.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2018-10-12 Slutrapport
Redogörelse slutrapport - Haverikommissionen Danmark 2018-362 (Endast dansk version)

Skriv ut