Allvarligt tillbud med luftfartyget SE-CFP av typen Douglas DC3C på Linköping/SAAB flygplats

L-99/18
Händelsedatum: 2018-08-14

Flygplanet fick brand i ena motorn strax efter start från Linköping/SAAB flygplats. Nödåtgärder vid motorbrand utfördes och flygplanet återvände till flygplatsen för att landa. Under utrullningen saknades bromsverkan och flygplanet gick av banan i låg fart. Ingen person skadades.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2019-06-04 Sammanfattning
2019-05-17 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:08

Skriv ut