Allvarligt tillbud med flygplanet SE-DSV vid Göteborg/Landvetter flygplats

L-112/16
Händelsedatum: 2016-11-07

Efter start och under utflygning från Göteborg/Landvetter flygplats upplevde besättningen kraftiga vibrationer vid acceleration efter upptagning av klaffar. Autopiloten kopplades ur och farten sänktes varvid vibrationerna upphörde. Besättningen sände ut ett nödmeddelande och återvände till Landvetter där en normal landning kunde genomföras. Vid besiktning upptäcktes isbeläggning på planet, trots att avisning hade beställts före start.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2019-03-14 Rekommendationssvar från EASA 181220 (endast engelsk text)
2019-03-14 SHK:s reviderade bedömning av EASA:s rekommendationssvar
2018-07-12 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2018-07-12 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2018-07-12 SHK:s bedömning av EASA:s rekommendationssvar
2018-07-12 Rekommendationssvar från EASA (endast engelsk text)
2018-07-12 SHK:s bedömning av ICAO:s rekommendationssvar
2018-07-12 Rekommendationssvar från ICAO (endast engelsk text)
2018-07-11 Sammanfattning och rekommendationer
2017-12-07 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:10

Skriv ut