Allvarligt tillbud med ett svenskregistrerat flygplan i Storbritannien

L-37/20
Händelsedatum: 2020-05-22

Utreds av Storbritannien

Ett flygplan av typen BAe ATP, registrerat i Sverige (SE-MAO) och opererat av West Atlantic, körde av banan vid landning på Birminghams flygplats i Storbritannien. Enligt de första rapporterna var flygplanets vänstra hjul utanför banan under en inte obetydligt sträcka. Händelsen utreds av den brittiska haveriutredningsmyndigheten (AAIB). SHK har utsett en ackrediterad representant som bistår utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2021-03-04 Ordlista över förkortningar (endast engelsk text)
2021-03-04 Slutrapport
Slutrapport - Storbritanniens haverikommission AAIB UK Bulletin 4/2021 (endast engelsk text)

Skriv ut