Allvarligt tillbud med ett luftfartyg vid landning i Åbo/Turku, Finland

L-127/17
Händelsedatum: 2017-10-25

Utreds av Finland.

Ett flygplan av typen Bombardier CRJ-900LR, med registreringsbeteckning EI-FPD, opererat av CityJet startade från Stockholm-Arlanda flygplats och landade i Åbo/Turku, Finland. Vid landningen tappade flygplanet fästet på rullbanan, girade och gled i sidled, varvid det kolliderade med några av banljusen. Skador uppkom på flygplanets däck. Flygplanet hade 92 personer ombord. Inga personskador uppkom.

Den finska Olycksutredningscentralen utreder händelsen som ett allvarligt tillbud. Eftersom flygningen utfördes för SAS räkning har SHK utsett en ackrediterad representant som bistår utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2018-10-30 Slutrapport
Slutrapport - Finska haverikommissionen (SIA) L2017-05 (endast engelsk text)

Skriv ut