Allvarligt tillbud med ett luftfartyg av typen SAAB 340 i Savonlinna, Finland

L-4/19
Händelsedatum: 2019-01-07

Utreds av: Finland

Ett luftfartyg av typen SAAB 340B opererat av RAF-AVIA startade i Riga, Lettland, och landade på Savonlinna flygplats i Finland. Vid landningen girade flygplanet åt vänster och körde av rullbanan. En av propellrarna skadades vid händelsen. Besättningen bestod av två personer men det fanns inga passagerare ombord. Inga personskador uppstod.

Händelsen utreds av den finländska olycksutredningscentralen. SHK har utsett en ackrediterad representant som bistår utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2019-12-16 Summering och rekommendationer
2019-12-16 Slutrapport
Slutrapport - Finska Olycksutredningscentralen L2019-01 (endast engelsk text)

Skriv ut