Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B på Flinders Island, Australien

L-113/22
Händelsedatum: 2022-11-04

Under starten drog flygplanet plötsligt till vänster och besättningen upptäckte även en onormal fartindikation innan starten avbröts. Inbromsningen resulterade i att alla fyra däck på huvudlandställen tömdes på luft


Svensk ordförande
John Ahlberk
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2023-05-23 Slutrapport
Slutrapport Australienska Transportsäkerhetsbyrån ATSB - AO-2022-054 (endast engelsk text)

Skriv ut