Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B nära Goulburn flygplats, Australien (ATSB-utredning)

L-16/23
Händelsedatum: 2023-03-25

Under stigning fungerade inte kabintrycksättningen som förväntat. Besättningen genomförde en omedelbar plané till 10,000 fot. Ingen person skadades.


Svensk ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Ackrediterad representant
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2023-08-18 Slutrapport
Slutrapport - Australiensiska Transportsäkerhetsbyrån ATSB AO-2023-012 (endast engelsk text)

Skriv ut